Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Od dnia 1 marca 2021 r. od godz. 8.00 w celu przeglądania ofert oraz wprowadzania i edycji wniosków rekrutacyjnych zostanie uruchomiona strona pod adresem: wieliczka.przedszkola.vnabor.pl
Uzupełnione wnioski, wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców należy złożyć  w przedszkolu pierwszego wyboru. W  naszym oddziale przedszkolnym będzie to możliwe poprzez przesłanie scanu na adres mailowy: aanyz@sp-siercza.pl lub osobiście  w  sekretariacie szkoły od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 800 do 1500 po wcześniejszej informacji telefonicznej: 12 651 54 97.

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na adres: aanyz@sp-siercza.pl

Informacje,

KOMUNIKAT – REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA 2021
Deklaracja – Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w sprawie korzystania z usług  przedszkola 2021_2022 pdf
Oświadczenie o wielodzietności rodziny pdf
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pdf
Podręcznik dla kandydata – NABÓR PRZEDSZKOLA – VULCANlink tutaj

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. – w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 pdf

ZARZĄDZENIE NR 23/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. – w sprawie podania do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 pdf

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. – w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status