Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Od dnia 1 marca 2021 r. od godz. 8.00 w celu przeglądania ofert oraz wprowadzania i edycji wniosków rekrutacyjnych zostanie uruchomiona strona pod adresem: wieliczka.przedszkola.vnabor.pl
Uzupełnione wnioski, wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców należy złożyć  w przedszkolu pierwszego wyboru. W  naszym oddziale przedszkolnym będzie to możliwe poprzez przesłanie scanu na adres mailowy: aanyz@sp-siercza.pl lub osobiście  w  sekretariacie szkoły od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 800 do 1500 po wcześniejszej informacji telefonicznej: 12 651 54 97.

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na adres: aanyz@sp-siercza.pl

Informacje,

KOMUNIKAT – REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA 2021
Deklaracja – Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w sprawie korzystania z usług  przedszkola 2021_2022 pdf
Oświadczenie o wielodzietności rodziny pdf
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pdf
Podręcznik dla kandydata – NABÓR PRZEDSZKOLA – VULCANlink tutaj

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. – w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 pdf

ZARZĄDZENIE NR 23/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. – w sprawie podania do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 pdf

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. – w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 pdf