Nasza oferta

Zapewniamy dzieciom:przedszkole-1

 •  Wykwalifikowaną, troskliwą i nowatorską kadrę pedagogiczną
 •  Bogatą ofertę zajęć dodatkowych: rytmika, j. angielski, religia, zajęcia plastyczne, przygoda z książką
 • Stałą i profesjonalną pomoc pedagoga, psychologa i logopedy
 • Salę gimnastyczną
 • Możliwość korzystania z pracowni komputerowej i biblioteki
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne i szkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi, również na terenie przedszkola
 • Udział w projektach i akcjach ogólnopolskich
 • Rozwijanie zainteresowań poprzez wprowadzanie innowacji pedagogicznych
 • Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne
 • Kształtowanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia
 • Dobre i solidne przygotowanie dziecka do szkoły
 • Całodzienne wyżywienie nad którego jakością czuwa wykwalifikowany technolog żywienia
 • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.

Zapewniamy Rodzicom:

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki (m.in projekt „Szkoła współpracy”)
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych i profilaktycznych

Dzieci naszych oddziałów przedszkolnych mając ze sobą wsparcie nauczycieli i dobrą znajomość budynku szkoły, chętnie uczęszczają do naszej placówki kontynuując naukę w klasie pierwszej i budując podstawy do dalszej edukacji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status