Nasza oferta

Zapewniamy dzieciom:przedszkole-1

 •  Wykwalifikowaną, troskliwą i nowatorską kadrę pedagogiczną
 •  Bogatą ofertę zajęć dodatkowych: rytmika, j. angielski, gimnastyka korekcyjna, religia, zajęcia plastyczne, przygoda z książką oraz zajęcia na ściance wspinaczkowej
 • Stałą i profesjonalną pomoc pedagoga, psychologa i logopedy
 • Salę gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową dostępną dla przedszkolaków
 • Możliwość korzystania z pracowni komputerowej i biblioteki
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne i szkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi, również na terenie przedszkola
 • Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne
 • Kształtowanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia
 • Dobre i solidne przygotowanie dziecka do szkoły
 • Całodzienne wyżywienie nad którego jakością czuwa wykwalifikowany technolog żywienia
 • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.

Zapewniamy Rodzicom:

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki (m.in projekt „Szkoła współpracy”)
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych i profilaktycznych
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

Dzieci naszych oddziałów przedszkolnych mając ze sobą wsparcie nauczycieli i dobrą znajomość budynku szkoły, chętnie uczęszczają do naszej placówki kontynuując naukę w klasie pierwszej i budując podstawy do dalszej edukacji.