Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek nr  23 8619 0006 0011 0200 8455 0001

Skład Rady:

Chorobik Elżbieta

Hebda Katarzyna

Walentynowicz Marta