Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W SIERCZY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Katarzyna Hebda
Wiceprzewodniczący: Ewa Marciniak

Skarbnik: Marta Walentynowicz
Sekretarz: Andrzej Opyd
Członek do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego: Anna Nędza
Członek do spraw rozwoju i koncepcji pracy placówki: Katarzyna Wiechczyńska/ Joanna Miąsko

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Teresa Fajto
Członek: Michał Żyła
Członek: Agnieszka Morońska

 

 Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto nr 23 8619 0006 0011 0200 8455 0001

 ADRES E-MAIL: rr@sp-siercza.pl (nowy adres)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status