Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W SIERCZY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Katarzyna Hebda
Wiceprzewodniczący: Ewa Marciniak

Skarbnik: Marta Walentynowicz
Sekretarz: Andrzej Opyd
Członek do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego: Anna Nędza
Członek do spraw rozwoju i koncepcji pracy placówki: Katarzyna Wiechczyńska/ Joanna Miąsko

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Teresa Fajto
Członek: Michał Żyła
Członek: Agnieszka Morońska

 

 Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto nr 23 8619 0006 0011 0200 8455 0001

 ADRES E-MAIL: rr@sp-siercza.pl (nowy adres)