Spotkanie z Rodzicami!!!

Szanowni Państwo,

28 sierpnia 2019 r. o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami poszczególnych grup oddziałów przedszkolnych (listy grup będą wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu).

 

Z poważaniem

Renata Bachowska

Dyrektor SP w Sieczy

 

zebranie_rodzicow