Konkurs plastyczny pt. „Pejzaże Polski”

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki do konkursu plastycznego pt. „Pejzaże Polski”.

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu są Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

2. Konkurs rozpoczyna się 11.09.2020 r. i trwać będzie do 18.09.2020 r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Pejzaże Polski”.

4. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, przy użyciu farb lub kredek.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Przyznane zostaną nagrody w 4 grupach wiekowych (3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-7 latki).

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 września. Prace zostaną wywieszone na tablicy przedszkolnej „ W Galerii Sztuki Dziecięcej”.

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi na odwrocie pracy: imię i nazwisko, wiek autora pracy.

7. Prace należy dostarczyć w foliowej koszulce, do skrzynki przy wejściu do przedszkola do 18.09. 2020 r (piątek).

8. Koordynatorzy konkursu: Sylwia Wróbel, Karolina Celary.