Konkurs plastyczny „Ilustracja ulubionej książki świątecznej”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ILUSTRACJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI ŚWIĄTECZNEJ
I. Cele konkursu:

 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.
 2. Rozwój kreatywności i wyobraźni.
 3. Promowanie talentów plastycznych dzieci.
  II. Zasady uczestnictwa:
 4. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie ilustracji do wybranej książki (technika dowolna).
 5. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę, której wzór zamieszczamy poniżej.
 6. Prace należy dostarczyć do przedszkola w dniach 5.12. – 14.12.2022
 7. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych w Sierczy
  III. Kryteria oceny
  Samodzielność, twórczy charakter pracy, estetyka i oryginalność.
  IV. Przebieg konkursu:
 8. Informacje o konkursie zamieszczone zostaną Facebooku Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole
  Podstawowej w Sierczy
 9. Termin składania prac upływa 14.12.2022r.
  3.Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej i profilu Facebook.
  V. Nagrody:
  1.Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu. Jury wyłoni 3 laureatów.
  2.Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
  3.Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 16.12.2022r.
  4.Nagrodzone prace będzie można zobaczyć na profilu facebookowym naszych oddziałów.
  Wzór metryczki:
  Tytuł pracy…………………………………………………………………..
  Imię i nazwisko, grupa……………………………………………………
  Tytuł książki ilustrowanej przez dziecko ……………………………………………….
  Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Anna Kubacka
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status