Rytmika

Podczas zajęć realizowane będą różnorodne ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, zarówno śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc samodzielność wypowiedzi, aktywność, indywidualność i twórczą postawę. Realizowane zajęcia są syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce – poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie – realizujące cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

W trakcie roku w każdej grupie będą wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku, świąt, zainteresowań dzieci oraz elementy tańców ludowych, narodowych i współczesnych, wzbogacane o elementy gimnastyki artystycznej i fitnessu.

Zajęcia te mają na celu:

 • umuzykalnienie dzieci,
 • wykształcenie słuchu muzycznego i dyscypliny rytmicznej
 • uwrażliwienie na poszczególne elementy muzyki
 • wykształcenie świadomości własnego ciała i umiejętności reagowania
 • ruchem na zmiany w muzyce
 • dostarczenie wiedzy dotyczącej podstaw historii muzyki
 • edukację regionalną i patriotyczną
 • rozwijanie motoryki
 • rozwijanie aparatu mowy.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Czas zajęć:

 • Grupa 5-6 lat : 25 min.
 • Grupa 3-4 : 15-25 min.

rytmika