Rytmika

Podczas zajęć realizowane będą różnorodne ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, zarówno śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc samodzielność wypowiedzi, aktywność, indywidualność i twórczą postawę. Realizowane zajęcia są syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce – poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie – realizujące cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

W trakcie roku w każdej grupie będą wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku, świąt, zainteresowań dzieci oraz elementy tańców ludowych, narodowych i współczesnych, wzbogacane o elementy gimnastyki artystycznej i fitnessu.

Zajęcia te mają na celu:

 • umuzykalnienie dzieci,
 • wykształcenie słuchu muzycznego i dyscypliny rytmicznej
 • uwrażliwienie na poszczególne elementy muzyki
 • wykształcenie świadomości własnego ciała i umiejętności reagowania
 • ruchem na zmiany w muzyce
 • dostarczenie wiedzy dotyczącej podstaw historii muzyki
 • edukację regionalną i patriotyczną
 • rozwijanie motoryki
 • rozwijanie aparatu mowy.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Czas zajęć:

 • Grupa 5-6 lat : 25 min.
 • Grupa 3-4 : 15-25 min.

rytmika

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status