Rewalidacja indywidualna

Rewalidacja jest procesem nauczania i wychowania specjalnego polegającym na dążeniu do przywrócenia  każdemu uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunków do możliwie najbardziej wszechstronnego rozwoju i najbardziej optymalnego włączenia  się w życie społeczne. Rewalidacja indywidualna to zajęcia indywidualne, o charakterze ogólnorozwijającym, prowadzone są przez nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie do pracy z uczniami niepełnosprawnymi (oligofrenopedagog, surdopedagog).

Celem zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest:
 • optymalne usprawnianie, rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych dziecka, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
 • korygowanie funkcji zaburzonych, defektów i zniekształceń,
 • wyposażenie dziecka w takie umiejętności i sprawności, aby było ono jak najlepiej przygotowane do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania ról społecznych w jego środowisku, w miarę możliwości samodzielnie i niezależnie,
 • stymulowanie do działania.
Metody i sposoby udzielania pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Programy Aktywności Knill’ów,
 • Stymulacja polisensoryczna (wielozmysłowe poznawanie świata),
 • elementy Metody Dobrego Startu, prof. M. Bogdanowicz,
 • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona,
 • elementy Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. J. Cieszyńskiej,
 • elementy Muzykoterapii i Arteterapii
 • elementy pedagogiki zabawy,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające negatywne emocje.
Rewalidację indywidualną w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi i Oddziałach Przedszkolnych w Sierczy prowadzą:
 • mgr Małgorzata Jarosz-Barwińska
 • mgr Agnieszka Gabryś
 • mgr Renata Łanoszka
 • mgr Magdalena Krasoń
 • mgr Urszula Michalik
 • mgr Agnieszka Mroczek
 • mgr Agnieszka Wójcik – Gut

rewalidacjarewalidacja-2