Rewalidacja indywidualna

Rewalidacja jest procesem nauczania i wychowania specjalnego polegającym na dążeniu do przywrócenia  każdemu uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunków do możliwie najbardziej wszechstronnego rozwoju i najbardziej optymalnego włączenia  się w życie społeczne. Rewalidacja indywidualna to zajęcia indywidualne, o charakterze ogólnorozwijającym, prowadzone są przez nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie do pracy z uczniami niepełnosprawnymi (oligofrenopedagog, surdopedagog).

Celem zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest:
 • optymalne usprawnianie, rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych dziecka, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
 • korygowanie funkcji zaburzonych, defektów i zniekształceń,
 • wyposażenie dziecka w takie umiejętności i sprawności, aby było ono jak najlepiej przygotowane do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania ról społecznych w jego środowisku, w miarę możliwości samodzielnie i niezależnie,
 • stymulowanie do działania.
Metody i sposoby udzielania pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Programy Aktywności Knill’ów,
 • Stymulacja polisensoryczna (wielozmysłowe poznawanie świata),
 • elementy Metody Dobrego Startu, prof. M. Bogdanowicz,
 • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona,
 • elementy Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. J. Cieszyńskiej,
 • elementy Muzykoterapii i Arteterapii
 • elementy pedagogiki zabawy,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające negatywne emocje.
Rewalidację indywidualną w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi i Oddziałach Przedszkolnych w Sierczy prowadzą:
 • mgr Małgorzata Jarosz-Barwińska
 • mgr Agnieszka Gabryś
 • mgr Renata Łanoszka
 • mgr Magdalena Krasoń
 • mgr Urszula Michalik
 • mgr Agnieszka Mroczek
 • mgr Agnieszka Wójcik – Gut

rewalidacjarewalidacja-2

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status