Religia

Na zajęciach z religii dzieci mają wiele wrażeń: tańczą, śpiewają, wykonują prace plastyczne, bawią się w teatr, jednocześnie poznając najistotniejsze elementy wiary. Na zajęcia religii uczęszczają dzieci z wszystkich grup. Wszystkie dzieci chętnie słuchają opowieści religijnych, które uczą nas, jak być człowiekiem dobrym i uczciwym, jak żyć i postępować na co dzień, krocząc przez życie śmiało z wiarą i  odwagą. Dzieci poznają podstawy  wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera.

Program nauczania religii w przedszkolu ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie,  w Kościele czy grupie przedszkolnej. Poprzez zabawę dzieci poznają prawdy religijne, krótki zarys historii zbawienia w oparciu o Pismo Święte, rok liturgiczny z istotą i znaczeniem najważniejszych Uroczystości i Świąt. Modlitwy i pieśni religijne sprawiają, że dzieci nawiązują przyjaźń z Panem Bogiem.

Katecheza, oparta jest na urozmaiconych metodach pracy z dzieckiem, przez co angażuje wszystkie sfery osobowości dziecka -umysł, wyobraźnię, uczucia, działania dziecka, przyczyniając się nie tylko do zdobycia wiedzy religijnej, lecz również rozwija je poznawczo, emocjonalnie i społecznie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status