Religia

Na zajęciach z religii dzieci mają wiele wrażeń: tańczą, śpiewają, wykonują prace plastyczne, bawią się w teatr, jednocześnie poznając najistotniejsze elementy wiary. Na zajęcia religii uczęszczają dzieci z wszystkich grup. Wszystkie dzieci chętnie słuchają opowieści religijnych, które uczą nas, jak być człowiekiem dobrym i uczciwym, jak żyć i postępować na co dzień, krocząc przez życie śmiało z wiarą i  odwagą. Dzieci poznają podstawy  wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera.

Program nauczania religii w przedszkolu ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie,  w Kościele czy grupie przedszkolnej. Poprzez zabawę dzieci poznają prawdy religijne, krótki zarys historii zbawienia w oparciu o Pismo Święte, rok liturgiczny z istotą i znaczeniem najważniejszych Uroczystości i Świąt. Modlitwy i pieśni religijne sprawiają, że dzieci nawiązują przyjaźń z Panem Bogiem.

Katecheza, oparta jest na urozmaiconych metodach pracy z dzieckiem, przez co angażuje wszystkie sfery osobowości dziecka -umysł, wyobraźnię, uczucia, działania dziecka, przyczyniając się nie tylko do zdobycia wiedzy religijnej, lecz również rozwija je poznawczo, emocjonalnie i społecznie.