Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna w roku szkolnym 2015/2016 prowadzona jest w oddziałach przedszkolnych w grupach:I, II, III, IV, V 1 raz w tygodniu 1 godzina.

Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:
  • korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego,
  • niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, poprzez obserwację dzieci i konsultację z rodzicami,
  • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy,
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego.
Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:
  • Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można siedzieć, bawić się i wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
  • Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ­ głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
  • Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych,głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.
  • Oddziaływanie nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także stosowanie ćwiczeń poprawiających zdolność zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości.
  • Wyrabianie nawyku dbania o zdrowie i higienę ciała.
  • Rozbudzanie zamiłowania do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w formie zabawy z użyciem różnorodnych pomocy : woreczki, szarfy, piłeczki, kółka, chustki, kartki papieru, koła hula hop i inne.