Terapia pedagogiczno-psychologiczna

W ramach zajęć z psychologiem prowadzona jest terapia bazująca na elementach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Metody Krakowskiej oraz psychoterapii. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Celem pracy jest wspomaganie rozwoju, identyfikacja zasobów oraz trudności w celu ich minimalizowania. Ćwicząc pobudzany jest psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status