Terapia pedagogiczno-psychologiczna

W ramach zajęć z psychologiem prowadzona jest terapia bazująca na elementach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Metody Krakowskiej oraz psychoterapii. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Celem pracy jest wspomaganie rozwoju, identyfikacja zasobów oraz trudności w celu ich minimalizowania. Ćwicząc pobudzany jest psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka.