„Przygoda z książką”

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem,
czytelnika trzeba wychować”.

Głównym założeniem zajęć „Przygoda z książką”, jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, aby był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa, a także ukazuje najmłodszemu pokoleniu czytelników, jaką wartość stanowi słowo pisane oraz uczula go na potencjał jaki daje książka i spotkania w bibliotece.

Zajęcia te odbywają się w poszczególnych grupach wiekowych w ilości jednej godziny tygodniowo dla każdej grupy. Spotkania prowadzone są w bibliotece szkolnej przez nauczyciela bibliotekarza. Zajęcia mają charakter edukacyjno – literacki i składają się z lektury krótkich tekstów różnych autorów piszących dla dzieci, wzbogaconej zabawami plastycznymi, zagadkami, zabawami w grupie.

Aby uatrakcyjnić zajęcia do współpracy i głośnego czytania dzieciom zapraszani będą gości – rodzice, dziadkowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i inni dorośli. W zachęcaniu najmłodszych czytelników do przygody z książką wdrożeni są także uczniowie starszych klas szkolnych, którzy czytają teksty z podziałem na role i przygotowują krótkie inscenizacje i przedstawienia.

Dzieci są stopniowo i systematycznie wdrażane do samodzielnego korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej i uczone odpowiedzialności za wypożyczone książeczki.

przygoda-z-ksiazka-3 przygoda-z-ksiazka-2 przygoda-z-ksiazka