„Przygoda z książką”

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem,
czytelnika trzeba wychować”.

Głównym założeniem zajęć „Przygoda z książką”, jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, aby był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa, a także ukazuje najmłodszemu pokoleniu czytelników, jaką wartość stanowi słowo pisane oraz uczula go na potencjał jaki daje książka i spotkania w bibliotece.

Zajęcia te odbywają się w poszczególnych grupach wiekowych w ilości jednej godziny tygodniowo dla każdej grupy. Spotkania prowadzone są w bibliotece szkolnej przez nauczyciela bibliotekarza. Zajęcia mają charakter edukacyjno – literacki i składają się z lektury krótkich tekstów różnych autorów piszących dla dzieci, wzbogaconej zabawami plastycznymi, zagadkami, zabawami w grupie.

Aby uatrakcyjnić zajęcia do współpracy i głośnego czytania dzieciom zapraszani będą gości – rodzice, dziadkowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i inni dorośli. W zachęcaniu najmłodszych czytelników do przygody z książką wdrożeni są także uczniowie starszych klas szkolnych, którzy czytają teksty z podziałem na role i przygotowują krótkie inscenizacje i przedstawienia.

Dzieci są stopniowo i systematycznie wdrażane do samodzielnego korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej i uczone odpowiedzialności za wypożyczone książeczki.

przygoda-z-ksiazka-3 przygoda-z-ksiazka-2 przygoda-z-ksiazka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status