Język angielski

Na zajęciach dzieci mają na celu osłuchanie się z językiem angielskim oraz poznanie podstawowych słów, rymowanek i piosenek, co pomoże w późniejszej nauce języka. Ćwiczenia językowe „ przemycane „ są w zabawie, z wykorzystaniem dużej ilości muzyki i ruchu. Co miesiąc dzieci poznają nowe słownictwo. Zajęcia prowadzone są już od najmłodszej grupy przedszkolnej. Ważnym elementem zajęć jest zachowanie rutyny oraz częste powtórki materiału, tak aby utrwalić poznane słownictwo.