Język angielski

Na zajęciach dzieci mają na celu osłuchanie się z językiem angielskim oraz poznanie podstawowych słów, rymowanek i piosenek, co pomoże w późniejszej nauce języka. Ćwiczenia językowe „ przemycane „ są w zabawie, z wykorzystaniem dużej ilości muzyki i ruchu. Co miesiąc dzieci poznają nowe słownictwo. Zajęcia prowadzone są już od najmłodszej grupy przedszkolnej. Ważnym elementem zajęć jest zachowanie rutyny oraz częste powtórki materiału, tak aby utrwalić poznane słownictwo.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status