Warsztaty plastyczno-terapeutyczne

Wykorzystując powszechnie znaną i coraz bardziej docenianą terapeutyczną funkcję plastyki oraz naturalną chęć tworzenia dzieci, połączono te dwa elementy dla inicjowania procesu twórczego a tym samym do zwiększenia ogólnego poziomu ich rozwoju w formie warsztatów.

Głównym założeniem zajęć jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka, rozwijanie i wspomaganie jego zdolności zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Warsztaty maja na celu rozwój osobowości, sprawności manualnej, procesów poznawczych (spostrzeżeń, pamięci, wzrokowej, wyobraźni twórczej, myślenia) a także procesów emocjonalnych dzieci.

Zajęcia warsztatowe mają charakter swobodny, elastyczny. Dzieci pracują indywidualnie i zbiorowo, mają możliwość działania różnymi technikami. W trakcie zajęć stosowana jest ocena słowna w formie zachęty, akceptacji działań dziecka, podkreślane jest indywidualne podejście do rozwiązań twórczych, co motywuje dziecko do samodzielnej twórczej pracy.

plastyka