Warsztaty plastyczno-terapeutyczne

Wykorzystując powszechnie znaną i coraz bardziej docenianą terapeutyczną funkcję plastyki oraz naturalną chęć tworzenia dzieci, połączono te dwa elementy dla inicjowania procesu twórczego a tym samym do zwiększenia ogólnego poziomu ich rozwoju w formie warsztatów.

Głównym założeniem zajęć jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka, rozwijanie i wspomaganie jego zdolności zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Warsztaty maja na celu rozwój osobowości, sprawności manualnej, procesów poznawczych (spostrzeżeń, pamięci, wzrokowej, wyobraźni twórczej, myślenia) a także procesów emocjonalnych dzieci.

Zajęcia warsztatowe mają charakter swobodny, elastyczny. Dzieci pracują indywidualnie i zbiorowo, mają możliwość działania różnymi technikami. W trakcie zajęć stosowana jest ocena słowna w formie zachęty, akceptacji działań dziecka, podkreślane jest indywidualne podejście do rozwiązań twórczych, co motywuje dziecko do samodzielnej twórczej pracy.

plastyka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status