Sposoby płatności

Płatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym należy dokonać do 7 dnia każdego miesiąca*

Dane do przelewu:

na nr rachunku bankowego: 94 8619 0006 0010 0200 4255 0004

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi

Siercza 428, 32-020 Wieliczka

W treści należy wpisać: nazwisko i imię dziecka oraz kwotę za czesne i za żywienie.

* W przypadku nie terminowej wpłaty naliczane będą odsetki, egzekucja należności odbywać będzie się w oparciu o przepisy art.66 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm) tz. zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status