Sposoby płatności

Płatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca NA KONTO SZKOŁY.

 

W skład opłat za przedszkole wchodzą:

 

1. Opłata za pobyt – czesne

2. Opłata za żywienie

Do 5-go dnia każdego miesiąca otrzymują Państwo należność za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, która naliczana jest wg zawartej umowy na rok 2017/2018. Naliczenie za czesne i żywienie przekazywane jest przez wychowawcę danej grupy na początku każdego miesiąca.

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi

Siercza 428, 32-020 Wieliczka

nr rachunku bankowego: 94 8619 0006 0010 0200 4255 0004

W treści należy wpisać: nazwisko i imię dziecka 

oraz osobno kwotę za czesne i za żywienie (np. czesne 1,00 zł, żywienie 7,5 zł).

Prosimy o terminowe uiszczanie należności w celu uniknięcia naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

 Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na

konto nr 23 8619 0006 0011 0200 8455 0001