Sposoby płatności

Płatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym należy dokonać do 7 dnia każdego miesiąca NA KONTO SZKOŁY.

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi

Siercza 428, 32-020 Wieliczka

nr rachunku bankowego: 94 8619 0006 0010 0200 4255 0004

W treści należy wpisać: nazwisko i imię dziecka oraz osobno kwotę za czesne i za żywienie (np. czesne 1,00 zł, żywienie 7,50 zł).Prosimy o terminowe uiszczanie należności w celu uniknięcia naliczenia odsetek podatkowych za każdy dzień zwłoki.