Rekrutacja 2020/2021

Informacje,

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Przedłużenie terminu rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych do 7 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe informacje dla rodzica

Szanowni Rodzice,

Od dnia 2 marca 2020 r. od godz. 8.00 w celu przeglądania ofert oraz wprowadzania i edycji wniosków rekrutacyjnych zostanie uruchomiona strona pod adresem: wieliczka.przedszkola.vnabor.pl

Deklaracja – Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w sprawie korzystania z usług  przedszkola 2020_2021 pdf

Terminy rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020_2021 doc pdf
Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020_202doc pdf 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pdf

Oświadczenie o wielodzietności rodziny pdf

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. – w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 pdf

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. – w sprawie podania do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 pdf

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. – w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 pdf

Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka pdf

Uchwała Nr XXXIII/406/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka pdf

Klauzula informacyjna RODO pdf

Zasady rekrutacji określone przez Gminę Wieliczka strona www