Organizacja dnia – grupa dzieci 5,6-letnich

6:00 – 8:00 –  zabawy dowolne w grupie łączonej – w grupie II (sala Puchatków)


 

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

8.00 – 8.40 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry edukacyjne (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci.

8.40 – 8.50 – Ćwiczenia ruchowe.

8.50 – 9.00 – Czynności porządkowe, sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.20 – Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9.20 – 9.30 – Czynności samoobsługowe, sanitarno-higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9.30 – 10.30 – Zajęcia dydaktyczne z całą grupą lub w zespołach wg. planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerwy między zajęciami.

10.30-11.45 – Zabawa ruchowa i swobodna działalność dziecka. Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali. Powrót do przedszkola – samodzielne rozbieranie i chowanie ubrania

11.45 – 12.00 – Czynności porządkowe, sanitarno-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 – Obiad– prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kultura zachowania się przy stole.

12.30 – 13.00 – Czynności sanitarno-higieniczne, profilaktyka prozdrowotna: mycie zębów, relaks poobiedni, słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksującej.


 

13.00 – 14.30 – Zajęcia dodatkowe :nauka języka obcego, gimnastyka korekcyjna, religia, ściana wspinaczkowa według grafiku, lub zabawy grupowe, swobodne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia indywidualne z dziećmi.

14.30 – 15.00 – Podwieczorek.

15.00 – 17.00 – Zajęcia dodatkowe według grafiku lub w grupie łączonej: zabawy ruchowe, tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech dziecka, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Rozwijanie zainteresowań dzieci. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne i tematyczne wg zainteresowań dzieci.