Organizacja dnia – grupa dzieci 3,4-letnich

6:00 – 8:00 –  zabawy dowolne w grupie łączonej – w grupie II (sala Puchatków)


Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

8:00 – 8:30 –  gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka (30 min)

8:30 – 9:00 – przywitanie, zabawy integracyjne, zestawy ćwiczeń porannych (15 min), czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe (przygotowanie do śniadania) (15 min)

9:00 – 9:30 –  śniadanie, po posiłku mycie zębów (30 min)

9:30 – 10:00 –  zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego (30min)

10:00 – 10:35 –  zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela (35 min)

10:35 – 10:50 –  II śniadanie – owoce (15 min)

10:50 – 11:00 –  przygotowanie do wyjścia na powietrze (10 min)

11:00 – 11:45 –  pobyt na świeżym powietrzu lub zajęcia na sali gimnastycznej w tym: spacery, pobyt na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, itd. (45 min)

11:45 – 12:00 –  czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe (15 min)

12:00 – 12:30 –  obiad (30 min)

12:30 – 13:00 –  odpoczynek na dywanie, słuchanie bajek lub muzyki (30 min)


13:00 – 14:15 –  leżakowanie (gr. I), odpoczynek, słuchanie bajek lub muzyki, zajęcia dodatkowe (doskonalenie sprawności manualnej, praca z książkami, zabawa na sali)

14:15 – 14:30 –  czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe

14:30 – 14:45 –  podwieczorek

14:45 – 17:00 –  zajęcia w grupie łączonej, gry i zabawy dydaktyczne wspomagający rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i uzdolnienia muzyczne dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka