Organizacja dnia – grupa dzieci 3,4-letnich

6:00 – 8:00 –  zabawy dowolne w grupie łączonej – w grupie I (sala Franklinów)


Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

8:00 – 8:30 –  gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka (30 min)

8:30 – 9:00 – przywitanie, zabawy integracyjne, zestawy ćwiczeń porannych (15 min), czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe (przygotowanie do śniadania) (15 min)

9:00 – 9:30 –  śniadanie

9:30 – 10:00 –  zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego (30min)

10:00 – 10:35 –  zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela (35 min)

10:35 – 10:50 –  II śniadanie – owoce (15 min)

10:50 – 11:00 –  przygotowanie do wyjścia na powietrze (10 min)

11:00 – 11:45 –  pobyt na świeżym powietrzu lub zajęcia na sali gimnastycznej w tym: spacery, pobyt na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, itd. (45 min)

11:45 – 12:00 –  czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe (15 min)

12:00 – 12:30 –  obiad (30 min)

12:30 – 13:00 –  odpoczynek na dywanie, słuchanie bajek lub muzyki (30 min)


13:00 – 14:15 –  leżakowanie (gr. I), odpoczynek, słuchanie bajek lub muzyki, zajęcia dodatkowe (doskonalenie sprawności manualnej, praca z książkami, zabawa na sali)

14:15 – 14:30 –  czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe

14:30 – 14:45 –  podwieczorek

14:45 – 17:00 –  gry i zabawy dydaktyczne wspomagający rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i uzdolnienia muzyczne dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status