Ważne telefony

WAŻNE TELEFONY

(w razie podejrzenia zachorowania na COVID-19)

  • Dyrektor szkoły 662 274 683
  • Sekretariat szkoły 662 274 682
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce (+48) 12 288 01 38, 12 288 01 39
  • Służby medyczne 999 lub 112