Płatności za czesne i żywienie

Płatności za czesne i żywienie dziecka należy dokonywać
do 7 dnia każdego miesiąca, wpłacając należną kwotę na konto szkoły.

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO:
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
Siercza 428, 32-020 Wieliczka
nr rachunku bankowego: 94 8619 0006 0010 0200 4255 0004
W treści należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz osobno kwotę
za czesne i żywienie.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat oraz pilnowanie kwoty,
jaką Państwo wpłacają, żeby nie powstały nadpłaty lub niedopłaty.