Ogłoszenie wyników rekrutacji

Szanowni Rodzice!

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, w związku z zagrożeniem epidemicznym, informacja o wynikach rekrutacji dostępna jest od dnia 30 kwietnia br. od godz. 12.00 po zalogowaniu na swoje konto do systemu naborowego pod adresem strony
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News

albo bezpośrednio w przedszkolu/szkole poprzez kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego dokonywane jest przez złożenie „Deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola” w placówce wychowania przedszkolnego, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

„Deklarację” należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail sekretariat@sp-siercza.pl . Można również potwierdzenie woli dostarczyć w formie papierowej do skrzynki umieszczonej w budynku szkoły w godzinach od 7.00 do 14.00.

Wzory „Deklaracji” dostępne są na stronach internetowych przedszkoli i szkół.

Niezłożenie „Deklaracji” w terminie od 4 do 6 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/punkcie przedszkolnym.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 8 maja br. od godz. 12.00.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata kierowany do komisji rekrutacyjnej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kierowane do dyrektora przedszkola/szkoły należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej (np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego) na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły, w terminach określonych Zarządzeniem nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 marca 2020 r. o zmianie zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerem 662-274-682.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status