Konkurs plastyczny „Portret Świętego Mikołaja oczami dziecka”

KONKURS PLASTYCZNY pt. „PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA OCZAMI DZIECKA”
Z okazji zbliżającego się dnia Świętego Mikołaja zapraszamy wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym „PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA OCZAMI DZIECKA”
Celem konkursu jest:
– rozwijanie aktywności twórczej oraz zdolności plastycznych dzieci,
-rozwijanie wrażliwości dzieci na sztukę,
– kultywowanie tradycji świątecznych.
Warunki uczestnictwa:
-terminowe dostarczenie prac,
– technika: dowolna np. malarstwo, rysunek, wyklejanie, techniki mieszane,
– format A3.
Kryteria oceniania:
– zgodność pracy konkursowej z tematyką,
– pomysłowość i wyobraźnia w przedstawieniu tematu pracy,
– atrakcyjność wizualna i estetyka wykonania pracy.
Termin:
Podpisane prace (imię, nazwisko, grupa) należy przekazać do przedszkola do 01.12. 2023 r. (do godz. 9:00).
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 06.12.2023 r.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i jest też jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator konkursu:
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Sierczy.
Koordynatorzy konkursu:
mgr Magdalena Kasperczyk
mgr Magdalena Krasoń

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status