KONKURS PLASTYCZNY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„MASKA -NIEJEDNĄ KRYJE TAJEMNICĘ”

– etap przedszkolny

 

 1. ORGANIZATOR
 • Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w  Niedźwiadzie Dolnej z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.
 1. CELE KONKURSU
 • popularyzacja literatury dziecięcej,
 • propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
 • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

III. PRZEDMIOT KONKURSU

 • Uczestnicy konkursu wykonują maskę postaci literackiej z dowolnej baśni lub legendy.
 • Maska ma być wykonana w formie przestrzennej. Umocowana na patyku dowolnej długości lub zakładana na głowę za pomocą gumki.
 • Dopuszcza się wykonanie maski z różnych materiałów i dowolnymi technikami.
 • Wielkość maski powinna być dostosowana do ludzkiej twarzy.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy „O”, klasy I –IV  oraz V – VIII.
 • Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.
 • Szkoła dostarcza maksymalnie prac (po 2 z każdej kategorii)
 • Do wykonanej maski należy przymocować metryczkę wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje:
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • klasa,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł baśni lub legendy,
 • nazwę postaci z baśni i legendy, której masko wykonano,
 • pełną nazwę szkoły, adres wraz z województwem, telefon oraz e-mail szkoły (Załącznik nr 1, do odebrania w grupach)
 • Prace należy składać do dnia października 2019 r. do swoich grup.
  W etapie przedszkolnym przyznane zostaną dwa I miejsca (te prace zostaną przesłane do dalszego etapu) oraz II miejsce i III miejsce 🙂
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane.
 1. OCENA PRAC
 • Jury przy ocenie prac bierze pod uwagę:
 • samodzielność,
 • staranność,
 • pomysłowość,
 • zastosowany materiał i technikę,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • nawiązanie do tematu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!! 4921_32350_big