Konkurs „Eko ozdoba wielkanocna”

KONKURS TECHNICZNO-PLASTYCZNY „EKO OZDOBA WIELKANOCNA”

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie aktywności twórczej oraz zdolności techniczno – plastycznych dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości dzieci na sztukę,
 • kultywowanie tradycji świątecznych,
 • umiejętność ponownego wykorzystania użytych już materiałów.

Warunki uczestnictwa:

 • technika: dowolna z wykorzystaniem materiałów recyklingowych.,
 • prace przestrzenne,
 • terminowe dostarczenie prac.

Kryteria oceniania:

 • zgodność pracy konkursowej z tematyką,
 • pomysłowość i wyobraźnia w przedstawieniu tematu pracy,
 • atrakcyjność wizualna i estetyka wykonania pracy,
 • umiejętne wykorzystanie materiałów recyklingowych.

Termin:
Podpisane prace (imię, nazwisko, grupa) należy przekazać do przedszkola do dnia 22.03.2024 r. (do godz. 9:00).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 26.03.2024 r.

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i jest też jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator konkursu: Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Sierczy.

Koordynatorzy konkursu:
mgr Magdalena Kasperczyk
mgr Magdalena Krasoń

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status